Vedic Art

 

Jest to najnowocześniejsza forma rozwoju osobistego poprzez malowanie (nie trzeba mieć żadnego przygotowania plastycznego, nie musisz umieć malować).

Ważnym elementem warsztatów Vedic Art jest pokonanie oporu wobec zmian, określenie swoich potrzeb, samodzielne rozwiązywanie problemów poprzez: preparację, refleksję, tworzenie wariantów rozwiązań i weryfikację. Uczestnicy będą ćwiczyć umiejętność aktywnego słuchania, współpracy w grupie i poprawne przekazywanie myśli. Kurs zapewnia stymulację ciekawości poznawczej i zachęca do zachowań eksploracyjnych. Kursanci staną się otwarci na nowe doświadczenia, wykażą się większą samodzielnością i decyzyjnością w życiu prywatnym i zawodowym. W ten sposób zajęcia te stana się narzędziem rozwoju szeroko pojętej osobowości uczestnika.

Jestem licencjonowanym nauczycielem Vedic Art w Polsce i na świecie, a od maja 2016 r. jedną z pierwszych osób uprawnionych do prowadzenia warsztatów II stopnia Vedic Art i warsztatów  "6 Vegandas".

Jestem pedagogiem sztuk pięknych, uczestniczką kursów z zakresu mentoringu, coachingu, psychologii, muzykoterapii, psychografologii.Posiadam certyfikat psychoterapeuty zajęciowego i opiekuna osób chorych i niepełnosprawnych.

 

 Wyznawana  przeze mnie maksyma: "W życiu zawsze najważniejszy jest człowiek i jego szczęście".

 

 Opinia uczestniczki warsztatów;

 

"Warsztaty Vedic Art z Beatką Oziębło były niezwykłą przygodą pozwalającą zobaczyć swoją kreatywność i umiejętność tworzenia.Podczas spotkań doświadczyłam ekspresji swoich emocji, twórczości, poznałam siebie i nauczyłam się cierpliwości i pokory. Zobaczyłam też że mogę być odważna. Malowanie dało mi wiele radości.
Poczułam, że nie liczy się warsztat, ważne natomiast jest otwarcie na siebie i uwolnienie swojego artystycznego potęcjału - podążanie zgodnie ze sobą. Podziwiam i lubię swoje obrazy, są odzwierciedleniem mnie - dzięki warszatom jestem ich twórcą, a one są częścią mnie. Dziękuję Ci Beatko za towarzyszenie mi podczas tej niecodziennej podróży:) Vedic Art to fascynujący eksperyment z samym sobą.
--

Ściskam

Ania

Zdjęcie 1 z 1

  • 1