Ottoman Turkish bows

Książka szczegółowo opisująca proces powstawania łuków azjatyckich, z naciskiem na łuki tureckie. Jedna z niewielu pozycji poświęcona tej tematyce. Szczerze polecam!

czytaj dalej...

Suszenie i sezonowanie

Wiele się powiedziało o procesie sezonowania drewna. Często sam temat wzbudza gorące dyskusje na forum. Poniżej zostały opisane techniki zarówno szybkiego suszenia drewna, jak i powolnego sezonowania. Spróbuj sam, wyrób sobie własne zdanie i dołącz się do odwiecznego spory pomiędzy suszącymi i sezonującymi.

Sezonowanie i szuszenie drewna
Opis trzech najbardziej popularnych technik sezonowania i szuszenia drewna.